16" X 9" CERAMIC WHITE METRO RECTANGLE

16" X 9" CERAMIC WHITE METRO RECTANGLE
9.00