14.5" X 7" CERAMIC WHITE METRO RECTANGLE

14.5" X 7" CERAMIC WHITE METRO RECTANGLE
8.00